Richard Hunter

by Bildy Oy

Richard on vastuussa monista uraa-uurtavista edistysaskeleista työpsykologiassa
viimeisten 25 vuoden aikana. Criterion Partnershipin perustajana Richard on luonut
ainutlaatuisen konsultointiin ja online-mittaamiseen perustuvan liiketoiminnan.

Richardin toiminnalle on tyypillistä tuloshakuisuus, jossa sekä yritys että työntekijä
hyötyvät konkreettisella ja mitattavalla tavalla. Hän on suunnitellut ja vienyt läpi
yrityskulttuurin muutoksia, oppimis- ja kehittymisohjelmia ja erilaisia
henkilöarviointihankkeita.

Sekä psykologina että psykoterapeuttina Richard kykenee yhdistämään teoriaa ja
käytäntöä molemmilta puolilta. Laajemman HR-strategian kehittämisen lisäksi hän
coachaa yksilöitä ja auttaa heitä ratkomaan käyttäytymisensä rajoitteita.

Vuodesta 1991 Criterion Partneshipin perustamisesta lähtien Richard on työskennellyt
erikokoisten yritysten kanssa. Toimialoihin on kuulunut mm. rahoitus, kauppa,
valmistava teollisuus ja julkinen sektori. Hänen pioneerin työnsä on tuottanut laajan
valikoiman yritysten käytännön haasteita ratkovia testituotteita, joita julkaistaan nyt
Coast-alustalla.

  • Kommentit pois päältä artikkelissa Richard Hunter