DET NETTBASERTE VURDERINGSSELSKAPET

Vi har de beste verktøyene for å finne kandidater, minimere tid til onboarding og rekruttering, samt sikre kulturell og motivasjonsmessig match mellom kandidater og bedrifter.

KONTAKT OSS
  • Student Work
  • Sharper
  • Unicef
  • Novartis
  • British Gas
Image Description

HVEM ER VI?

Vi er et konsulentfirma med bedriftspsykologer. Vi samarbeider med fremtidsrettede
arbeidsgivere for å forbedre ytelsen på arbeidsplassen. Vi kan hjelpe din organisasjon
å lykkes, ved å anvende psykologi for å rekruttere, utvikle og beholde talentfulle
medarbeidere.

Vi utvikler og publiserer nettbaserte psykometriske tester, personlighetsspørreskjemaer, evnetester og situasjonsvurderingstester. Vi utvikler og leverer ledelsesprogrammer og programmer for opplæring og utvikling.

Våre bedriftspsykologer har siden 1991 tilbudt rådgivningstjenester som har satt nye
ytelsesstandarder for mange private og offentlige kunder, og har bidratt til store
forbedringer i miljø og velferd i kundenes organisasjoner.

CRITERION PÅ NETTET (TEKNOLOGI FOR VURDERING OG UTVELGELSE)

Coast er en fleksibel, nettbasert psykometri-plattform, som du kan bruke til å lage skreddersydde vurderingskampanjer for rekrutterings- og utviklingsprosesser. Du velger hvilke vurderinger du vil bruke, fra en omfattende suite med nettbaserte psykometrispørsmål og tester, inkludert onboarding-rapporter, personlighetsspørreskjemaer, evnetester og situasjonsvurderingstester.

Coast-vurderingene inkluderer diagnostikk for både utvelgelses- og utviklingsformål. Vurderingene hjelper deg å finne de beste kandidatene og hjelper enkeltpersoner å forbedre ytelsen på jobben, ved å måle
resonneringsevne, personlighet, emosjonell stil, motivasjon, kulturtilpasning og potensial.

 

ONBOARDING-RAPPORT

Onboardingen kan forbedres hvis vi forstår medarbeiderens
motivasjonsfaktorer. Vår onboarding-rapport inneholder et sammendrag av de viktigste aspektene en leder bør vektlegge, og beskriver hvordan du kan motivere din nye kollega til å nå sitt fulle potensial.

Dette spørreskjemaet måler foretrukket stil, emosjonelle tendenser, verdier og motivasjonsfaktorer hos medarbeidere. Resultatene beskriver hvordan vedkommende sannsynligvis vil forholde seg til mennesker, oppgaver, krav, belønninger og kulturen i et arbeidsmiljø.

Last ned rapport

PERSONLIGHETSSPØRRESKJE MA

Criterion Attribute Library (CAL) gir deg mulighet til å bestemme hva dine personlighetsspørreskjemaer skal måle.

CAL-personlighetsspørreskjemaet vil fokusere spesielt på dine vurderingsbehov og følger de vanlige, høye Criterion Partnership-standardene for psykometrisk testing. CAL-vurderingene sikrer at kandidaten får en god opplevelse av prosessen, og overholder dagens Internett-standarder for tilgjengelighet, navigerbarhet, sikkerhet og kompatibilitet med andre nettsteder.

EVNETESTER

Kognitive evner, kritisk resonnering, «sunn fornuft». Uansett hva man kaller det, så har en persons mentale evner stor betydning for vedkommendes ytelse og potensial på jobben. Våre tester måler en rekke arbeidsspesifikke evner på tre vanskelighetsnivåer via vår nettbaserte vurderingsplattform Coast, eller ved hjelp av tilsvarende tester med papir og blyant.

SITUASJONSVURDERING

Situasjonsvurderingstester (SJT-er) er i vinden for tiden. Vi har utviklet situasjonsvurderingstester for kundene våre siden 1995, for å måle ytelse mot en rekke egenskaper. Våre situasjonsvurderingstester leveres på nettet via Coast-plattformen og gir deg utsilingsscore, veiledningsrapporter for intervju og utviklingsråd for kandidaten.

VÅRT TEAM

Richard Hunter

Richard er direktør i Criterion Partnership og autorisert psykolog.

View full profile

Alan Redman

Alan er direktør i Criterion Partnership og autorisert psykolog.

View full profile

Judy Bennet

Judy er direktør i Criterion Partnership og autorisert psykolog.

View full profile

Juliane Sternemann

Juliane Sternemann er bedriftspsykolog i Criterion Partnership.

View full profile

KONTAKT OSS

Adresse

Finland

Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki

Sweden

Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm

Norway

Pilestredet 15B, 0164 Oslo

Telefon

+358 40 417 1699