ONLINE ASSESSMENTS FÖR REKRYTERING OCH UTVECKLING

Våra innovativa lösningar inom webbaserad psykometrisk testning hjälper organisationer att korta ner sina urvalprocesser, identifiera de lämpligaste kandidaterna, minimera rekryterings- och
onboardingtiden samt utveckla individer, team och chefer för att uppnå sin fulla potential.

KONTAKTA OSS
  • Student Work
  • Sharper
  • Unicef
  • Novartis
  • British Gas
Image Description

VILKA

Vi är konsulter inom arbetspsykologi. Vi hjälper progressiva arbetsgivare som vill
förbättra prestationerna på sin arbetsplats. Vi kan hjälpa ditt företag att lyckas genom
att tillämpa psykologi på ditt sätt att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla
personer.

Vi utvecklar och tillhandahåller webbaserade psykometriska data, personlighetstester,
färdighetstester och situationsbaserade bedömningstester. Vi designar och levererar
ledarskapsprogram samt utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Sedan 1991 har vårt team av arbetspsykologer erbjudit konsulttjänster som sätter helt
nya prestationsstandarder för ett brett spektrum av kunder inom den privata och
offentliga sektorn, och som gjort verklig skillnad när det gäller livskvaliteten för
medarbetarna i dessa organisationer.

CRITERION ONLINE (LÖSNINGAR FÖR TESTER OCH URVAL)

Coast är en flexibel webbaserad psykometriplattform som gör det möjligt för dig att skapa skräddarsydda tester för dina rekryterings- och utvecklingsprocesser. Du väljer själv bland ett omfattande utbud av webbaserade psykometriska data och tester, bland annat onboardingrapporter, personlighetstester, färdighetstester och situationsbaserade bedömningstester.

Coast-testerna omfattar diagnostik för både urval och utveckling. Med dessa tester kan du hitta de bästa kandidaterna och hjälpa varje person att förbättra sina arbetsprestationer baserat på kunskap om deras resonemangsförmåga, personlighet, känslomässiga stil, vad som motiverar dem, hur de passar in i företagskulturen, och deras potential.

ONBOARDINGRAPPORT

Onboardingen kan förbättras genom bättre kunskaper om de drivkrafter som motiverar varje medarbetare. Vår onboardingrapport sammanfattar de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till som chef, och beskriver hur du kan motivera nya kollegor att uppnå sin fulla potential.

Detta test ger kunskap om föredragna karaktärsdrag, känslomässiga tendenser, värderingar och drivkrafter som motiverar människor i arbetet. Resultaten beskriver hur personen mest sannolikt skulle reagera på andra människor, olika arbetsuppgifter, krav, belöningar och kulturen på en arbetsplats.

Hämta rapport

PERSONLIGHETSTEST

Med hjälp av vår attributsdatabas, Criterion Attribute Library (CAL), kan du själv bestämma vad ditt personlighetstest ska mäta.

CAL-testet inriktas därmed specifikt på det som du har behov av att bedöma, och uppfyller samtidigt Criterion Partnerships högt ställda krav ifråga om genomslagskraften hos de psykometriska data som produceras. CAL-testerna säkerställer också en positiv upplevelse för kandidaterna, genom att de uppfyller moderna internetstandarder beträffande tillgänglighet,
navigerbarhet, säkerhet och kompatibilitet med andra webbplatser.

FÄRDIGHETSTESTER

Kognitiv förmåga, kritisk resonemangsförmåga eller sunt förnuft. Oavsett hur man benämner dem, gör våra mentala förmågor verklig skillnad för hur väl vi presterar och uppfyller vår potential på jobbet. Våra tester mäter en rad arbetsspecifika färdigheter, i tre olika svårighetsgrader. Testningen sker genom vår webbaserade testplattform Coast, eller med hjälp av motsvarande
papperstester.

SITUATIONAL JUDGEMENT

Situationsbaserade bedömningstester (SJT) är mycket populära just nu. Vi har utvecklat SJT-tester åt våra kunder sedan 1995, för att mäta prestation i förhållande till en rad olika attribut. Våra SJT-tester utförs via vår webbaserade Coast-plattform, för att kunna erbjuda filtrerade resultat, vägledande rapporter från intervjuaren och rådgivning om hur kandidaten kan utvecklas.

OUR TEAM

Richard Hunter

Richard är styrelseledamot i Criterion Partnership och legitimerad psykolog.

View full profile

Alan Redman

Alan är styrelseledamot i Criterion Partnership och legitimerad psykolog.

View full profile

Judy Bennet

Judy är styrelseledamot i Criterion Partnership och legitimerad psykolog.

View full profile

Juliane Sternemann

Juliane Sternemann är arbetspsykolog på Criterion Partnership.

View full profile

CONTACT US

Adress

Finland

Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki

Sweden

Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm

Norway

Pilestredet 15B, 0164 Oslo

Telefon

+358 40 417 1699