Under de senaste 20 åren har Richard svarat för några av de mest banbrytande framstegen inom arbetspsykologin. Som grundare av Criterion Partnership har Richard etablerat ett unikt konsult- och testföretag.

Richards arbetssätt utmärks av hans förmåga att skapa lösningar med stor
genomslagskraft, som gynnar såväl enskilda kandidater som de företag som anställer
dem. Han har utvecklat och genomfört kulturförändringsprogram,
prestationshanteringssystem, inlärnings- och utvecklingslösningar, testprocesser och
kommunikationskampanjer för företag.

Richard är utbildad psykolog och psykoterapeut, vilket innebär att han i sitt arbete kan
bygga på teorier och metoder från båda dessa paradigm. Vid sidan av sitt arbete med
att utveckla HR-strategier, erbjuder Richard även coachning till personer som vill
jobba med de underliggande orsakerna till sina beteendemässiga begränsningar.

Sedan Criterion Partnership grundades 1991, har Richard arbetat med många kunder,
bland annat finansinstitutioner, detaljhandelsföretag, allmännyttiga företag, statliga
myndigheter och biltillverkare. Hans banbrytande tillvägagångssätt har resulterat i ett
omfattande utbud av produkter som används kommersiellt för testning och
utveckling.

  • Kommentarer inaktiverade för Richard Hunter